Орлин Алексиев коментира, че за Столична община устойчивото екологично развитие и опазването на околната среда в градски условия са приоритет и включват изпълнение на конкретни…