Мода има значително влияние върху нашия начин на обличане и стил на живот, но също така може да оказва и влияние върху нашето здраве, особено…