Находки в света на модата

Личен блог на Кремена Попова

Орлин Алексиев коментира, че за Столична община устойчивото екологично развитие и опазването на околната среда в градски условия са приоритет и включват изпълнение на конкретни мерки за постигане на тези цели, в това число управление на отпадъците и повишаване на ефективността от преработката на градския битов и зелен отпадък, подобряване качеството на атмосферния въздух, водите, горите и плановото залесяване, превръщането на парковете в желана зона за отдих, запазване и повишаване на зелената система на града и др.

За да осъществи планови проекти и програми Столична община разчита и на средствата от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ). Той оказва финансова подкрепа за подобряване екологичната обстановка в града.  По данни на председателя на Съвета за управление на СОПФ Орлин Алексиев, за периода 2015-2018 г. са инвестирани 4,6 млн.  лева в няколко приоритетни направления:

  • за обновяване и реконструкция на паркови пространства и алеи
  • за озеленяване на квартални пространства
  • за засаждане на растителност

Съветът за управление на СОПФ подкрепя рационални и полезни инициативи, целящи подобряване на еко-условията в милионния град. Една от тях е продължаване на залесяването на градски територии, които по една или друга причина са били засегнати от човешката дейност като отпуснатите пари за засаждане на над 20 000 млади дръвчета и обособяването им в паркови среди в р. Кремиковци – на стойност малко над 228 хил. лева, уточнява още Орлин Алексиев.

Предоставени са средства за обновление на Южен парк – подхода към от бул.“Гоце Делчев“ (1,0 млн. лв.) и за ремонт на алеи 1,2 млн. лв.; за възстановяване на розариум и ремонт на алеи в Борисова градина 1,2 млн. лв. и цялостна реконструкция на Северен парк,  район Надежда” 1,17 млн. лева.

Част от средствата, разходвани с екологична цел, са за озеленяване на квартални градинки и междублокови пространства, като например в р. „Изгрев“, независимо, че това е в задълженията и правомощията на кметовете на райони.

Благодарение на усилията на Столична община, подкрепени финансово от СОПФ, гражданите на града имат възможността да се наслаждават на чисти и зелени пространства в рамките на милионния град, без да е необходимо да напускат пределите му. Това е от голямо значение за качеството на живота на хората.

Google+ Comments