Отговорът на този въпрос никога не може да бъде еднозначен. От една страна да си модерен означава да следваш тенденциите в начините на обличане и…