Ние жените сме свикнали да ни казват, че е нормално да ни падат по 100-на косъма от главата на ден. Дори така да е, никога…