Увереността е най-важното и отличително качество на стойностната жена. По дефиниция самочувствието е убеденост в истинността на нещо, а стойностната жена е убедена в своята…