След като в миналия си материал ви запознах с тенденциите при ботите и ботушите, днес, както ви обещах, ще ви ориентирам в това, с какви…