Сандалите са едни от най-древните обувки, измислени от хората, живеещи в райони с по-топъл климат. Това е изключително лека и удобна обувка, прихваната към краката…