От Древен Египет и Гърция, през Китай преди 2000 години... италианския Ренесанс и Викторианска Англия, до 20-те, 50-те, 60-те, 80-те и 90-те години на XIX…