Находки в света на модата

Личен блог на Кремена Попова

Как да обясниш модата на човек, който никога не е живял в нашето общество? И първо, какво всъщност е мода? Може би дрехите? Или обувките? Чантите? Аксесоарите? Технологиите? Или нещо друго, което не е материално?

Всъщност модата е всичко това, взето заедно. А нематериалното са идеите, възгледите, ценностите, моралът, виждането за света.

Ако се върнем назад в историята ще забележим съществените разлики в различните епохи. То и на практика именно за това годините са разделени, посредством тези основни характеристики. Неслучайно всяка една епоха се отразява на изобразителното изкуство, на литературата, на политиката. Това е промяна (ще я нарека промяна, а не еволюция, защото е трудно да се определи дали сме еволюирали от Бел епок към Първата световна война) от един начин на мислене към друг. Обикновено преходът се осъществява бавно и поетапно. И в момента, в който е завладял абсолютно всички членове на една цивилизация, вече е назрял моментът да се появи нещо ново и „модерно“. И то обикновено се появява. Малко са хората, които успяват бързо да се приспособят към новото. Да го усвоят и да започнат да търсят нещо друго, още по-добро. Обикновено те са лидерите на една цивилизация. Тях следват масите и на тяхната опитност се доверяват. Тези хора са били владетели, военни, учени, изобретатели, писатели.

В миналото дори Хитлер, който днес е анатемосан от историята, е смятан за велик и блестящ в лудостта си.

Днес вярваме, че всеки е велик. И всеки може да постигне всичко. Това е новата мода. А дали наистина е така?

 

Google+ Comments