Цикличността и непостоянството в модата вече не учудват никого. Е, съвсем логично и при тенденциите в прическите има промени. Използвайки класиката, прекроена за новите реалности,…