През последните години  шубите завоюваха голяма популярност както сред жените, така и сред мъжете и смятам, че това е съвсем заслужено, като се има предвид…