Казват, че има тъмни и светли цветове, топли и студени, цветове символизиращи различни абстрактни понятия... Така например сърцето и любовта са червени, злобата и завистта…