Преди да преминем към това, което ще е актуално и специфично за идващия топъл сезон, при обувките, нека да погледнем към това, което се наложи…