Когато летният сезон поутихне и дойде до логичния си завършек, когато на прага се появи есента, тогава започва да се прокрадва една тъжна нотка за…