Вероятно със следващото си изречение ще изпадна в положението на оня герой от руската класическа литература, който обича да повтаря очевидности от типа на: навън…