При обувките обикновено действа един неписан закон и той гласи: Колкото по-красива е една обувка, толкова по-неудобна е. Естествено от това правило има изключение. И…