Човешкото тяло е добре смазана машина, която понякога има нужда от профилактика, за да я поддържаме в изправност. В йога има една конкретна практика, наречена…