Да тренираш е на мода, да живееш здравословно е на мода, да изглеждаш модно дори когато тренираш, също е на мода. Не бива да загърбваме…