Есен, вятър, връхна дреха... Усещате връзката между трите, нали? Не можем да ходим само със сака, дами. В един момент имаме нужда от нещо по…