Много отдавна жените не приемат бременността като период, в който облеклото трябва да е само удобно. Пък и дизайнерите полагат сериозни усилия в тази посока…