Бизнес, модерните дами да слушат и да запомнят, защото днес ще си говорим за нещо много важно - за дрескода. Не във всяка фирма има…