Ученически униформи: има ли смисъл още да съществуват или са остатък от древни времена и строгите правила на училището от миналото? Този популярен дебат остава…