Първо трябва да уточним какво разбираме под "модерни". И това никак не е лесна задача, защото всеки разбира нещо различно за това. За мен, да…