На първо място ще обясня какво всъщност представлява СОПФ. Това е съкратеното наименование на Специализирания общински приватизационен фонд, чиято дейност е да събира и впоследствие…