Средно по колко мъже срещаш седмично? И под „срещаш“ имам предвид истинско социално взаимодействие, в което имаш контакт с мъжа, погледите ви се засичат и…