Погледнете картата на Европа: ако и вие виждате Скандинавския полуостров като голяма дива котка, то някъде в средата на гърба ѝ има един архипелаг, накъдето…