Въпреки че маникюрът е много полезна рутина, много мъже все още се страхуват от нея. Причината е, защото вярват, че това е нещо „за жени“.…