Никога не се отказвай от момичето в теб! Тук не става въпрос за неравенство в половете или правото ти да работиш като пожарникар и да…