Контракултурата представлява социално движение, което активно се противопоставя на доминиращите културни норми и ценности. Тя възниква в периоди на значителни социални и политически промени и…