Знаете, че тялото на всеки човек е индивидуално и е красиво по своя начин. В днешния материал няма да правя обобщения и да категоризирам. Просто…