Преодоляването на драмата изисква време, усилия и често помощта на други. Ето няколко стратегии, които могат да бъдат ефективни: Приемане:Приемете своите чувства: Позволете си да…