От много години си мисля, че една от мечтите на живота ми е неосъществима. Напоследък започнах да се чудя. Както вероятно се досещате, винаги съм…